Sponsor worden van de Aesterse Voetbal Vereniging

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het voetbal om Oost is voor zowel de jeugd als de senioren een belangrijke sport. Er wordt door iedereen met veel plezier getraind en er worden wedstrijden gespeeld. Het grootste deel van onze teams speelt competitie aan de wal. U kunt zich voorstellen dat dit de nodige kosten met zich mee brengt.

 

Om de kosten voor onze leden zo laag mogelijk te houden hebben wij sponsors nodig. Gelukkig zijn er veel bedrijven die AVV een warm hart toe dragen. Ook bijvoorbeeld Rederij Doeksen, waar we uiteraard altijd mee naar Harlingen varen, is sponsor geworden.

 

We zijn blij met al onze (hoofd)sponsoren. Er is ook een mogelijkheid om een reclamebord langs het veld te plaatsen, of een wedstrijdbal te sponsoren.

 

Wilt u ook sponsor worden of wenst u een nadere toelichting, dan zijn wij daar gaarne toe bereid. U kunt contact met ons opnemen via onze contact pagina.